Zamarznietych gazomierzy mokrych nie wolno rozgrzewac otwartym plomieniem, gdyz moze to spowodowac eksplozje

Zamarzniętych gazomierzy mokrych nie wolno rozgrzewać otwartym płomieniem, gdyż może to spowodować eksplozję. Wskazania gazomierzy zazwyczaj odczytuje się okresowo w pewnych ustalanych terminach. Ilość zużytego gazu określa się porównując odczyt ostatni z poprzednim (różnica daje właściwą liczbę). Zazwyczaj licznik gazomierza składa się z czterech okrągłych podziałek podających zużycie gazu w setkach, dziesiątkach i jednostkach metrów sześciennych oraz w litrach. Ogólne zasady sporządzania projektów instalacji gazowych Przy sporządzaniu projektów wewnętrznych instalacji gazowych oraz przy wykonywaniu tych instalacji konieczne jest przestrzeganie wytycznych opracowanych przez Polskie Zrzeszenie Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych). Najważniejsze z tych przepisów zostały uwzględnione w poprzednich rozdziałach, odnoszących się do urządzeń instalacji gazowych w budynkach, Tu trzeba jeszcze zaznaczyć, iż omawiane wytyczne w ymagają, alby gazociągi i urządzenia gazowe wykonywane były przez osoby mające kwalifikacje oficjalnie stwierdzone, tzn. posiadające odpowiednie uprawnienia (koncesje). Każda instalacja gazowa powinna być wykonana w oparciu o projekt zatwierdzony przez miejscową gazownię. Projekt ten jest podstawą do sporządzenia kosztorysu po wykonaniu instalacji powinien on być zachowany w celu ułatwienia w przyszłości przeprowadzania ewentualnych napraw czy przeróbek. Opracowanie projektu instalacji gazowej w odpowiednim czasie ważne jest również z tego względu, że umożliwia się dzięki temu pozostawienie w czasie wznoszenia budynku odpowiednich otworów i bruzd z stropach i ścianach, a także wnęk na gazomierze itp.; ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku budynków o konstrukcji żelbetowej. [przypisy: biameditek, amicar wrocław, gazeta malborska ]

Powiązane tematy z artykułem: amicar wrocław biameditek gazeta malborska