Wyznaczanie miejsca ustawienia gazomierza i jego zmontowanie wykonywane jest przez miejscowe gazownie

Wyznaczanie miejsca ustawienia gazomierza i jego zmontowanie wykonywane jest przez miejscowe gazownie. Przy projektowaniu instalacji gazowej należy przewidywać ustawienie gazomierzy w miejscach suchych i łatwo dostępnych, ponadto gazomierze mokre nie mogą być narażone na zamarznięcie. W pobliżu gazomierzy nie może znajdować się ogień ma to na celu wykluczenie możliwości wybuchu mieszanki gazu i powietrza po ewentualnym zdjęciu gazomierza (np. w celu naprawy). Najwłaściwszym pomieszczeniem do zainstalowania gazomierzy jest przedpokój nie należy zakładać gazomierzy w ustępach: łazienkach, kuchniach. Gazomierze zakłada się albo wprost na ścianach (pożądane w specjalnych szafkach) albo we wnękach (o wymiarach: szerokość – 50 cm, wysokość – 40 cm, głębokość – 25 cm). Wysokość umieszczenia gazomierza nad podłogą nie powinna przekraczać 1,80 m. Połączenia gazomierzy z instalacją powinny być wykonane starannie, a przy tym w ten sposób, aby nie powodowały naprężenie w gazomierzu. Przed gazomierzem należy zainstalować główny kurek do otwierania i, zamykania przepływu gazu, a za gazomierzem montuje się odwadniacz. Przy montowaniu i demontowaniu gazomierza powinny być bezwzględnie przestrzegane następujące przepisy bhp. a) Jeżeli instalacje są nieczynne gazomierz powinien być zdjęty, a przyłączenia – zamknięte korkami gwintowanymi (zamknięcie kurka nie może być uważane za wystarczające). b) Nie należy zbliżać się z otwartym ogniem (np. z zapalonym papierosem czy zapałką) do miejsc, gdzie zdjęto gazomierz. [patrz też: poręka na wekslu, malowanie podbitki, budimet gorlice ]

Powiązane tematy z artykułem: budimet gorlice malowanie podbitki poręka na wekslu