Wlasciwe roboty przy budowie kanalu murowanego

Właściwe roboty przy budowie kanału murowanego rozpoczynamy od wykonania jego fundamentu. Do tej pracy można przystąpić dopiero po wykonaniu odpowiedniego wykopu (patrz rozdz. 7). Tylko w gruntach suchych i wytrzymałych można fundament kanału wykonać bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu. W kanałach mniejszych jako ich fundament służą zwykle prefabrykowane elementy zwane spodami kanałowymi. Stosuje się spody kamionkowe lub betonowe, te ostatnie muszą mieć specjalnie przygotowaną tę część swej powierzchni, która będzie służyła jako dno kanału. Musi ona być gładka i mało ścieralna i dlatego często stosuje się przy spodach betonowych wykładzinę z łusek kamionkowych. Spody układa się na styk zalewając szczelinę między blokami rzadką zaprawą cementową 1 : 3 . [podobne: deska tarasowa castorama, huta szkła tur, fansuld ]

Powiązane tematy z artykułem: deska tarasowa castorama fansuld huta szkła tur