W wykonaniu uchwaly nr 348 KERM sporzadzono wykaz miejscowosci, w których osoby fizyczne budujace lub odbudowujace obiekty mieszkalno-pensjonatowe moga korzystac z pomocy panstwa

W wykonaniu uchwały nr 348 KERM sporządzono wykaz miejscowości, w których osoby fizyczne budujące łub odbudowujące obiekty mieszkalno-pensjonatowe mogą korzystać z pomocy państwa. W świetle tego zarządzenia uchwała KERM odnosi się do 113 miejscowości o charakterze uzdrowiskowym, turystycznym i wypoczynkowym, w tym do 20 miast i 7 osiedli. Najwięcej takich miejscowości (32) przypada na woj. krakowskie i kieleckie (9), najmniej na woj. opolskie i poznańskie (po 2). Z wybranych do badań miejscowości jedynie Karwia, powiat Puck znajduje się w wykazie miejscowości, w których osoby fizyczne mogą korzystać z pomocy państwa w przypadku budowy lub odbudowy obiektu mieszkaIno-pensjonatowego. Działka pod budynek mieszkalno-pensjonatowy na terenach wiejskich o zabudowie wolnostojącej powinna mieć powierzchnię 550-1000 m2, a w zabudowie bliźniaczej 450-800 m2. Inną formą pomocy państwa dla budownictwa mieszkaniowego z programem dla turystów są projekty typowe. W katalogu typowych projektów dla indywidualnego budownictwa wiejskiego znalazły się dwa projekty budynków mieszkalno-letniskowych: WB 3412 i WB 3413. Oba przewidziano do realizacji w rejonie Podhala w powiecie nowotarskim. Są to budynki parterowe z pełnym podpiwniczeniem i częściowym wykorzystaniem poddasza na mieszkania dla letników. Program użytkowy budynku przewiduje: piwnice – kuchnia letnia, garaż, pomieszczenie na hydrofor, piwnica: parter – kuchnia, dwa pokoje, łazienka, spiżarka; poddasze – dwa pokoje, łazienka, we; Program użytkowy piwnic i parteru – podobny jak w poprzednim projekcie, natomiast na poddaszu zamiast dwóch są trzy pokoje. Poza omówionymi projektami typowymi o wyraźnym programie dla letników, uwzględniając standard przestrzenny, 8 projektów typowych z katalogu centralnego można wykorzystać, jako budynki mieszkalne z programem dla letników. Są to następujące projekty: WB 3407, 3414, 3409, 3415, 3144, 3408, 3305, 3418. [hasła pokrewne: jakubas bus, płyty gipsowo włóknowe, budimet gorlice ]

Powiązane tematy z artykułem: budimet gorlice jakubas bus płyty gipsowo włóknowe