Podstawowym surowcem przydennym do wyrobu klinkieru drogowego jest glina

Podstawowym surowcem przydennym do wyrobu klinkieru drogowego jest glina. Musi ona zawierać trzy charakterystyczne składniki: 1) minerały szkieletotwórcze, 2) minerały wiążące szkielet w wyższych temperaturach, 3) topniki. Składniki szkieletotwórcze Składnikiem szkieletotwórczych w większości przypadków, jest kwarc krystaliczny lub rzadziej krzemionka bezpostaciowa. Zapewnia ona klinkierowi pewną sztywność w czasie wypału w wyższych temperaturach i chroni go od odkształceń. Dla zapewnienia klinkierowi należytej sztywności w czasie wypału trzeba, żeby zawartość składników szkieletotwórczych wynosiła co najmniej 70 -7- 80%. Continue reading „Podstawowym surowcem przydennym do wyrobu klinkieru drogowego jest glina”

ziarna kwarcu

Ponieważ sylimanit i mullit są nadzwyczaj trudno. rozpuszczalne w niżej topliwych szkliwach, wiążą one bardzo silnie ziarna kwarcu, stanowiącego zwykle szkielet klinkiem i zapewniają mu należytą sztywność w czasie wypału. Z chwilą bowiem kiedy w czerepie klinkien; zaczyna się tworzyć płynne szkliwo, ziarna szkieletu (rozpuszczające się w dodatku częściowo w szkliwie) tracą łączność między sobą i masa klinkieru rozpływa się lub odkształca. W czasie wypału, w chwili tworzenia sylimanitu i mullitu, następuje znaczne zmniejszenie się masy substancji gliniastej, co powoduje z kolei zbliżenie się cząstek szkieletu oraz skurcz wypalonego materiału. Skurcz ten powoduje zmniejszenie się próżni międzyszkieletowych, co sprzyja z kolei wypełnieniu roztopionym szkliwem tych próżni i powoduje zagęszczenie czerepu klinkieru. Continue reading „ziarna kwarcu”

Piece kapielowe jednoczerpalne instaluje sie bezposrednio nad punktami poboru cieplej wody

Piece kąpielowe jednoczerpalne instaluje się bezpośrednio nad punktami poboru ciepłej wody, a więc np. nard wanną). Nazwa ich oznacza, że piece te służą do poobierania wody tylko w jednym miejscu. W przeciwieństwie do wieloczerpalnych grzejników wody, które mogą dostarczać ciepłej wody w jednym mieszkaniu zarówno do wanny, jak umywalki i zlewozmywaka. Piece gazowe jedno czerpalne są piecami bezciśnieniowymi. Continue reading „Piece kapielowe jednoczerpalne instaluje sie bezposrednio nad punktami poboru cieplej wody”

Projekt instalacji gazowej sklada sie zasadniczo podobnie jak i projekty omówionych poprzednio instalacji z planów instalacji

Projekt instalacji gazowej składa się zasadniczo podobnie jak i projekty omówionych poprzednio instalacji z: a) planów instalacji, b) opisu technicznego, c) kosztorysu. Plany instalacji gazowej obejmują zazwyczaj: 1) sytuację budynku (skala 1 : 2000 lub mniejsza), 2) rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (skala 1 : 100) z oznaczeniem rurociągów, gazomierzy i przyborów gazowych, 3) rozwinięcie instalacji (skala pionowa 1 : 100 lub 1 : 50). Przewody na planach i rozwinięcie rysuje się pojedynczą czarną linią. Przed przystąpieniem do wykonywania projektu należy z miejscowej gazowni uzyskać dane, co do miejsca wprowadzenia gazociągu do budynku, a także dane odnoszące się, do ciśnienia i wartości opałowej gazu oraz miejscowych przepisów szczegółowych dotyczących projektowania i wykonywania instalacji gazowych. Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji należy w gazowni zgłosić termin rozpoczęcia robót. Continue reading „Projekt instalacji gazowej sklada sie zasadniczo podobnie jak i projekty omówionych poprzednio instalacji z planów instalacji”

Ponadto wykorzystano w pracy materialy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ze wsi letniskowej Glinojeck, powiat Ciechanów

Ponadto wykorzystano w pracy materiały Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ze wsi letniskowej Glinojeck, powiat Ciechanów. Razem przebadano 111 budynków mieszkalnych z programem dla turystów oddanych do użytku w latach 1900-1972, z tego 47 budynków w woj. gdańskim, 37 w woj. krakowskim oraz 27 w woj. warszawskim. Continue reading „Ponadto wykorzystano w pracy materialy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ze wsi letniskowej Glinojeck, powiat Ciechanów”

W wykonaniu uchwaly nr 348 KERM sporzadzono wykaz miejscowosci, w których osoby fizyczne budujace lub odbudowujace obiekty mieszkalno-pensjonatowe moga korzystac z pomocy panstwa

W wykonaniu uchwały nr 348 KERM sporządzono wykaz miejscowości, w których osoby fizyczne budujące łub odbudowujące obiekty mieszkalno-pensjonatowe mogą korzystać z pomocy państwa. W świetle tego zarządzenia uchwała KERM odnosi się do 113 miejscowości o charakterze uzdrowiskowym, turystycznym i wypoczynkowym, w tym do 20 miast i 7 osiedli. Najwięcej takich miejscowości (32) przypada na woj. krakowskie i kieleckie (9), najmniej na woj. opolskie i poznańskie (po 2). Continue reading „W wykonaniu uchwaly nr 348 KERM sporzadzono wykaz miejscowosci, w których osoby fizyczne budujace lub odbudowujace obiekty mieszkalno-pensjonatowe moga korzystac z pomocy panstwa”

Nowoczesna architektura : Waterfront Furniture / ALo Design

Dzięki uprzejmości Adrian Lo z ALo Design Adrian Lo z ALo Design podzielił się z nami swoim zwycięskim zgłoszeniem do Konkursu Projektowania Mebli w Hong Kong Eastern Harbor.
Obrazy projektu oraz krótkie podsumowanie zarówno projektu Adriana, jak i samego konkursu można zobaczyć po przerwie.
FILOZOFIA PROJEKTOWA DO WSTĘPU Dzięki uprzejmości Adrian Lo z projektu ALo Proste, ale świadome projekty, które podkreślają dzielnicę Eastern District Waterfront jako publiczne, przyjemne miejskie ekologiczne przedłużenie.
Ma on na celu promowanie inkluzywnych interakcji i wymiany, a także świeżego, harmonijnego i zdrowego wizerunku dzielnicy.
Zrównoważone, modułowe, łatwe w utrzymaniu, efektywnie niskie koszty i bez barier są w pełni uwzględnione. Continue reading „Nowoczesna architektura : Waterfront Furniture / ALo Design”

Nowoczesna architektura : Drugi etap planu centralnego South Kilburn / Lifschutz Davidson Sandilands i Alison Brooks Architects

Dzięki uprzejmości Alison Brooks Architects trwa drugi etap prac nad projektem South Kilburn Masterplan, ponieważ plany przedstawione przez Lifschutz Davidson Sandilands i Alison Brooks Architects (ABA) zostały zatwierdzone w zeszłym tygodniu.
Inwestycje obejmują powierzchnię 2,09 ha na londyńskim przedmieściu South Kilburn, zastępując trzy istniejące osiedla mieszkaniowe 144 nowymi mieszkaniami.
Więcej o planie głównym po przerwie.
Strefa planowania znajduje się przy wjeździe do historycznej dzielnicy zidentyfikowanej w nadrzędnym Masterplan For the Regeneration of South Kilburn.
Program przywróci formę miejską i wzór ulicy, który charakteryzował obszar przed powojennym rozwojem. Continue reading „Nowoczesna architektura : Drugi etap planu centralnego South Kilburn / Lifschutz Davidson Sandilands i Alison Brooks Architects”

Budownictwo wczoraj i dzis : Gruzińskie otwarcie firmy Georgia Techs Hinman Research Building

30 marca odbędzie się uroczyste otwarcie budynku badawczego Hinman, Georgia Tech s College of Architecture (COA), w wysokości 9,5 miliona dolarów na odbudowę, rehabilitację i adaptacyjne ponowne użycie zabytkowego budynku.
Wydarzenia odbywają się o godzinie 16:00 w Audytorium Reinsh-Pierce z wykładem architektów, Nadera Tehrani z biura dA i Lorda z Atlanty, Jacka Aybona i Sargenta, Jacka Pyburna, FAIA.
Po wykładzie odbędzie się ceremonia i przyjęcie od godziny 17 do 19 w budynku badawczym Hinman.
Zaprojektowany w 1939 roku przez PM Heffernana, architekta i późniejszego dyrektora Szkoły Architektury Georgia Tech (1956-1976), budynek o powierzchni 35 000 m.
został artystycznie zachowany i zrewitalizowany we współpracy z Lordem, Aeck & Sargent s Historic Preservation Studio i biurem dA jako architekci i The Beck Group jako kierownik budowy. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Gruzińskie otwarcie firmy Georgia Techs Hinman Research Building”