Szerokosc stopnia zalezy od przeznaczenia i charakteru schodów

Szerokość stopnia zależy od przeznaczenia i charakteru schodów. W pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi szerokość ta nie powinna być mniejsza niż 25 cm. Wysokość stopnia h wpływa na wygodę w chodzeniu: po stopniach zbyt wysokich niewygodnie jest zarówno wchodzić jak i schodzić, stopnie zaś zbyt niskie są niewygodne przy schodzeniu. Według przepisów Prawa Budowlanego wysokość stopnia w schodach budynków przeznaczonych do przebywania ludzi nie powinna przekraczać 19 cm. Jeden bieg ma przeważnie 10-7-12 stopni. Continue reading „Szerokosc stopnia zalezy od przeznaczenia i charakteru schodów”

Murowanie kanalów

Murowanie kanałów Murowanie kanałów wykonuje się w wykopach o mniejszej szerokości niż ta, która jest potrzebna do układania kanałów z rur kamionkowych lub betonowych. Potrzebną szerokość wykopu określa się tu odpowiednio do wymiarów zewnętrznych kanału, tj. od jego szerokości wraz z obudową. W gruntach suchych i wytrzymałych tam, gdzie poziome bale obudowy można wyjmować bez obawy o obsypywanie się gruntu – szerokość wykopu w świetle ścian gruntu można ustalić jako równą zewnętrznej szerokości obudowy. Murując lub betonując obudowę kanału w dotyk do gruntu osiągamy najlepszą współpracę gruntu i obudowy i najlepsze warunki stateczności konstrukcji kanału. Continue reading „Murowanie kanalów”

Mur musi byc wykonany dokladnie wedlug ustalonego dla tego typu przekroju

Mur musi być wykonany dokładnie według ustalonego dla tego typu przekroju kanału przebiegu (układu) warstw, z zachowaniem jednakowej grubości spoin podłużnych i poprzecznych oraz zachowaniem należytego wiązania warstw. – Mur musi być szczelny, dlatego należy murować zapewniając dokładne wypełnienie spoin zaprawą. – Powierzchnia wewnętrzna kanału musi być gładka; nie może być na niej ani wgłębień, ani wypukłości powstałych wskutek niedbałego układania cegły podczas murowania. Dla uzyskania wyżej wymienionych efektów, gwarantujących długoletnią pracę kanału, przy stosunkowo niskich kosztach budowy i eksploatacji, należy bardzo skrupulatnie przestrzegać, aby robota murarska w każdej fazie przebiegała prawidłowo. Sortowanie i przygotowywanie cegły. Continue reading „Mur musi byc wykonany dokladnie wedlug ustalonego dla tego typu przekroju”

Projekt instalacji gazowej sklada sie zasadniczo podobnie jak i projekty omówionych poprzednio instalacji z planów instalacji

Projekt instalacji gazowej składa się zasadniczo podobnie jak i projekty omówionych poprzednio instalacji z: a) planów instalacji, b) opisu technicznego, c) kosztorysu. Plany instalacji gazowej obejmują zazwyczaj: 1) sytuację budynku (skala 1 : 2000 lub mniejsza), 2) rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (skala 1 : 100) z oznaczeniem rurociągów, gazomierzy i przyborów gazowych, 3) rozwinięcie instalacji (skala pionowa 1 : 100 lub 1 : 50). Przewody na planach i rozwinięcie rysuje się pojedynczą czarną linią. Przed przystąpieniem do wykonywania projektu należy z miejscowej gazowni uzyskać dane, co do miejsca wprowadzenia gazociągu do budynku, a także dane odnoszące się, do ciśnienia i wartości opałowej gazu oraz miejscowych przepisów szczegółowych dotyczących projektowania i wykonywania instalacji gazowych. Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji należy w gazowni zgłosić termin rozpoczęcia robót. Continue reading „Projekt instalacji gazowej sklada sie zasadniczo podobnie jak i projekty omówionych poprzednio instalacji z planów instalacji”

Prezentowana praca zapoczatkowuje serie badan nad budownictwem indywidualnym na terenach rekreacyjnych

Prezentowana praca zapoczątkowuje serię badań nad budownictwem indywidualnym na terenach rekreacyjnych. Uwagę badawczą skoncentrowano nad wpływem rozwoju dłuższych wyjazdów (urlopy) na formy budownictwa indywidualnego, powstającego ma obszarach o walorach rekreacyjnych. Zagadnienie to przejawia się w dwóch procesach budowlanych: a) powstają różnego typu i standardu prywatne domy urlopowe stałych mieszkańców miast w formie tzw. drugiego mieszkania zjawisko dosyć częste np. w Szwecji i na Węgrzech, b) stali mieszkańcy obszarów rekreacyjnych budując nowe domy bądź modernizując stare wyraźnie i przeznaczają część budynku na potrzeby przyszłych urlopowiczów. Continue reading „Prezentowana praca zapoczatkowuje serie badan nad budownictwem indywidualnym na terenach rekreacyjnych”

Nowoczesna architektura : Waterfront Furniture / ALo Design

Dzięki uprzejmości Adrian Lo z ALo Design Adrian Lo z ALo Design podzielił się z nami swoim zwycięskim zgłoszeniem do Konkursu Projektowania Mebli w Hong Kong Eastern Harbor.
Obrazy projektu oraz krótkie podsumowanie zarówno projektu Adriana, jak i samego konkursu można zobaczyć po przerwie.
FILOZOFIA PROJEKTOWA DO WSTĘPU Dzięki uprzejmości Adrian Lo z projektu ALo Proste, ale świadome projekty, które podkreślają dzielnicę Eastern District Waterfront jako publiczne, przyjemne miejskie ekologiczne przedłużenie.
Ma on na celu promowanie inkluzywnych interakcji i wymiany, a także świeżego, harmonijnego i zdrowego wizerunku dzielnicy.
Zrównoważone, modułowe, łatwe w utrzymaniu, efektywnie niskie koszty i bez barier są w pełni uwzględnione. Continue reading „Nowoczesna architektura : Waterfront Furniture / ALo Design”

Nowoczesna architektura : Drugi etap planu centralnego South Kilburn / Lifschutz Davidson Sandilands i Alison Brooks Architects

Dzięki uprzejmości Alison Brooks Architects trwa drugi etap prac nad projektem South Kilburn Masterplan, ponieważ plany przedstawione przez Lifschutz Davidson Sandilands i Alison Brooks Architects (ABA) zostały zatwierdzone w zeszłym tygodniu.
Inwestycje obejmują powierzchnię 2,09 ha na londyńskim przedmieściu South Kilburn, zastępując trzy istniejące osiedla mieszkaniowe 144 nowymi mieszkaniami.
Więcej o planie głównym po przerwie.
Strefa planowania znajduje się przy wjeździe do historycznej dzielnicy zidentyfikowanej w nadrzędnym Masterplan For the Regeneration of South Kilburn.
Program przywróci formę miejską i wzór ulicy, który charakteryzował obszar przed powojennym rozwojem. Continue reading „Nowoczesna architektura : Drugi etap planu centralnego South Kilburn / Lifschutz Davidson Sandilands i Alison Brooks Architects”

Budownictwo wczoraj i dzis : Gruzińskie otwarcie firmy Georgia Techs Hinman Research Building

30 marca odbędzie się uroczyste otwarcie budynku badawczego Hinman, Georgia Tech s College of Architecture (COA), w wysokości 9,5 miliona dolarów na odbudowę, rehabilitację i adaptacyjne ponowne użycie zabytkowego budynku.
Wydarzenia odbywają się o godzinie 16:00 w Audytorium Reinsh-Pierce z wykładem architektów, Nadera Tehrani z biura dA i Lorda z Atlanty, Jacka Aybona i Sargenta, Jacka Pyburna, FAIA.
Po wykładzie odbędzie się ceremonia i przyjęcie od godziny 17 do 19 w budynku badawczym Hinman.
Zaprojektowany w 1939 roku przez PM Heffernana, architekta i późniejszego dyrektora Szkoły Architektury Georgia Tech (1956-1976), budynek o powierzchni 35 000 m.
został artystycznie zachowany i zrewitalizowany we współpracy z Lordem, Aeck & Sargent s Historic Preservation Studio i biurem dA jako architekci i The Beck Group jako kierownik budowy. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Gruzińskie otwarcie firmy Georgia Techs Hinman Research Building”

Nowoczesna architektura : Collective Tower / Adrian Lahoud

Dzięki uprzejmości Adrian Lahoud The Collective Tower, zaproponowana w Trypolisie, Liban, przez Adrian Lahoud, odnosi się do współistnienia różnych form miast, w szczególności drobnoziarnistych, drobnoziarnistych działów budowlanych w wieżach i drapaczach chmur.
Więcej o projekcie po przerwie.
Podobnie jak wiele miast na Bliskim Wschodzie, Trypolis to stare i drobnoziarniste miasto z małymi formami, które zostały opracowane przez tradycję i konieczność przez wieki.
Wraz z nadejściem technologii i globalizmu te szczegóły zostają zastąpione ogólnymi formami rozwoju o wysokiej gęstości.
Propozycja Adriana Lahouda bada ten problem z wieżą, która ma zredukowaną powierzchnię, która w minimalnym stopniu zakłóca strukturę istniejącego miasta. Continue reading „Nowoczesna architektura : Collective Tower / Adrian Lahoud”

Architektura 21szego wieku : Zwycięzca konkursu ARC Wildlife Crossing / HNTB + Michael Van Valkenburgh & Associates

HNTB i Michael Van Valkenburgh Associates Inc.
Ogłoszono w Waszyngtonie jury ARC uznanych na arenie międzynarodowej profesjonalistów z doświadczeniem w projektowaniu, ekologii i inżynierii wybranego wejścia.
Hyparaturę.
prowadzony przez HNTB z Michaelem Van Valkenburgh & Associates, zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu Projektów ARC.
Konkurs ARC Wildlife Crossing zakwestionował interdyscyplinarne zespoły projektowe, aby stworzyć nową generację skrzyżowań dzikiej przyrody dla dróg w Ameryce Północnej. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Zwycięzca konkursu ARC Wildlife Crossing / HNTB + Michael Van Valkenburgh & Associates”