Sposób murowania spodu kanalu .

Sposób murowania spodu kanału . Po stwardnieniu zaprawy w murze spodu kanału można przystąpić do murowania ścian dolnego sklepienia, kolejno po obu stronach. Aby zachować wspomniany wyżej dokładny rozstaw poszczególnych warstw muru oraz stałą grubość spoin, muruje się układając warstwy cegły pod sznur naciągnięty między drewnianymi szablonami. Szablony te mają kształt kanału; nacięciami zaznaczone są na nich poszczególne warstwy muru. Szablony ustawia się pionowo i dokładnie według osi kanału w takiej odległości od siebie, aby można było między nimi wygodnie naciągnąć sznur, tj. w odległości nie większej niż 5 m. Sznur, wyznaczający poziom warstw należy przenosić po wymurowaniu każdej warstwy, aby w ten sposób zapewnić regularny rozkład warstw muru i zachować potrzebną grubość spoin. [więcej w: gazeta malborska, pasta do podłogi, fansuld ]

Powiązane tematy z artykułem: fansuld gazeta malborska pasta do podłogi