Przy budowie kanalów w gruntach wymagajacych odwodnienia, spody uklada sie na warstwie drenujacej

Przy budowie kanałów w gruntach wymagających odwodnienia, spody układa się na warstwie drenującej; należy wtedy wykonać pod nimi warstwę wyrównującą z zaprawy cementowo-piaskowej. Przy kanałach o większych profilach spód kanału muruje się z cegły . Jako fundament służy wtedy płyta betonowa, wykonana bezpośrednio w wykopie. Grubość płyty powinna wynosić od 15 do 20 cm, przy czym jako zasadę wyznaczania grubości płyty fundamentowej przyjmuje się, że całkowita wysokość przekroju poprzecznego konstrukcji kanału, tj. łączna grubość płyty fundamentowej i wykładziny dna kanału z cegły powinna być grubsza o 25-; . -30% od wysokości przekroju (grubości) sklepienia kanału. Jak to było wyjaśnione w rozdz. 5, spełnienie tego warunku pozwala na zaniechanie obliczania statycznego dolnego sklepienia kanału. [hasła pokrewne: gazeta malborska, remondis świnoujście, lambud białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: gazeta malborska lambud białystok remondis świnoujście