Projekt instalacji gazowej sklada sie zasadniczo podobnie jak i projekty omówionych poprzednio instalacji z planów instalacji

Projekt instalacji gazowej składa się zasadniczo podobnie jak i projekty omówionych poprzednio instalacji z: a) planów instalacji, b) opisu technicznego, c) kosztorysu. Plany instalacji gazowej obejmują zazwyczaj: 1) sytuację budynku (skala 1 : 2000 lub mniejsza), 2) rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (skala 1 : 100) z oznaczeniem rurociągów, gazomierzy i przyborów gazowych, 3) rozwinięcie instalacji (skala pionowa 1 : 100 lub 1 : 50). Przewody na planach i rozwinięcie rysuje się pojedynczą czarną linią. Przed przystąpieniem do wykonywania projektu należy z miejscowej gazowni uzyskać dane, co do miejsca wprowadzenia gazociągu do budynku, a także dane odnoszące się, do ciśnienia i wartości opałowej gazu oraz miejscowych przepisów szczegółowych dotyczących projektowania i wykonywania instalacji gazowych. Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji należy w gazowni zgłosić termin rozpoczęcia robót. Połączenie instalacji gazowej wewnętrznej z siecią miejską, tj. odcinek między rurociągiem ulicznym a kurkiem zamykającym głównym wewnątrz budynku, oraz w miarę potrzeby urządzenia do zmiany lub regulacji ciśnienia wykonuje z zasady gazownia. Po ukończeniu instalacji, a przed jej uruchomieniem, musi być ona poddana próbie szczelności przez, przedstawiciela gazowni. W przypadkach wyjątkowych gdy rurociągi instalacji gazowej oznaczono na tych samych planach, co instalacje kanalizacyjne i wodociągowe rurociągi gazowe oznacza się kolorem pomarańczowym. [patrz też: płyty gipsowo włóknowe, amicar wrocław, hotel vertigo gogolin ]

Powiązane tematy z artykułem: amicar wrocław hotel vertigo gogolin płyty gipsowo włóknowe