Ponadto wykorzystano w pracy materialy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ze wsi letniskowej Glinojeck, powiat Ciechanów

Ponadto wykorzystano w pracy materiały Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ze wsi letniskowej Glinojeck, powiat Ciechanów. Razem przebadano 111 budynków mieszkalnych z programem dla turystów oddanych do użytku w latach 1900-1972, z tego 47 budynków w woj. gdańskim, 37 w woj. krakowskim oraz 27 w woj. warszawskim. Udział budynków starych wzniesionych w okresie przedwojennym i międzywojennym kształtuje się na tym samym poziomie do oddanych do użytku po roku 1960 (po około 40%). Stosunkowo najwięcej budynków starych zinwentaryzowano w Sulęczynie, natomiast nowych w Karwi i Barcicach. Jest to wyrazem intensywności ruchu budowlanego w poszczególnych miejscowościach. Charakterystycznym dla Kanwi jest brak budynków oddanych do użytku w latach 1940-1960. Stosunkowo dużo zinwentaryzowano budynków oddanych do użytku po roku 1965, a zwłaszcza w ciągu ostatnich 3-4 lat. Szczególnie intensywno ruch budowlany zanotowano w tym okresie w Karwi i Barcicach, co wiąże si ę z popieraniem przez władze budownictwa mieszkalno-letniskowego. W Karwi na przykład wyznaczono w roku 1969 nowe tereny pod ten typ budownictwa. Ponadto od roku 1961 obowiązuje tutaj zarządzenie o kredytowaniu budownictwa mieszkalno-pensjonatowego. Kryteria doboru wsi do badań były następujące: a) wsie na terenie o długoletnich tradycjach w zakresie rekreacji, b) wsie na terenach stosunkowo niedawno objętych tym procesem, c) położenie wsi w różnych regionach geograficznych kraju, z uwzględnieniem terenów, gdzie sezon urlopowy trwa latem i zimą (góry) i tylko latem (morze, jeziora). Wsie do badań zostały wytypowane na podstawie szczegółowych informacji uzyskanych w powiatowych pracowniach urbanistycznych i powiatowych komitetach kultury fizycznej i turystyki oraz własnego wyboru. [przypisy: luxmed dentysta, płyty gipsowo włóknowe, biameditek ]

Powiązane tematy z artykułem: biameditek luxmed dentysta płyty gipsowo włóknowe