Plomien swiecacy palnika

Płomień świecący palnika (np. laboratoryjnego) powodowałby natomiast przy podgrzewaniu, w zetknięciu z innymi przedmiotami, powstawanie sadzy i niepełne wykorzystanie wartości cieplnej gazu dlatego też i najbardziej rozpowszechniony typ palnika palnik bunsenowski (od nazwiska wynalazcy – Bunsena) daje płomień nieświecący, krótszy i gorętszy od świecącego. W palniku tego rodzaju gaz mieszany jest przed rozpoczęciem procesu spalania z pewną ilością powietrza (tzw. pierwszego), którego dopływ reguluje specjalna tuleja. Zmieszany (w rurce mieszalnikowej) gaz spala się u wylotu palnika (mieszając się jeszcze dodatkowo z dochodzącym z zewnątrz powietrzem tzw. wtórnym). Zmieszanie gazu przed wylotem z pewną ilością powietrza całej ilości powietrza potrzebnego do pełnego spalenia się gazu powoduje zwiększenie szybkości spalania wskutek czego płomień jest krótki i ma wysoką temperaturę. Regulacja płomienia odbywa się przez pokręcenie tulei, któr przysłania i odsłania się dopływ powietrza pierwszego. Przez zwiększenie dopływu powietrza pierwszego można doprowadzić do tego, że prędkość postępu spalania będzie większa od prędkości napływu świeżej mieszanki wskutek tego płomień przerzuci się do wylotu dyszy świecąc żółtawo, gdyż następuje spalanie niezupełne. Natomiast zmniejszenie dopływu powietrza powoduje wydłużanie się płomienia i przechodzenie w płomień [przypisy: luxmed dentysta, szkłomal, deska tarasowa castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: deska tarasowa castorama luxmed dentysta szkłomal