Murowanie kanalu

Do wypełniania spoin (spoinowania) powierzchni wewnętrznej kanału stosuje się zaprawę o podwójnej ilości cementu, przy użyciu piasku drobnoziarnistego. Murowanie kanału. Na uprzednio wykonanym i stwardniałym fundamencie kanału można rozpocząć układanie muru spodu kanału. Z uwagi na niewielkie spadki stosowane w kanałach murowanych wykonanie spodu powinno być szczególnie dokładne. W tym celu wysokość ułożenia cegieł należy stale sprawdzać za pomocą niwelacji do dokładnie zamierzonych punktów wysokościowych (reperów), rozmieszczonych nie rzadziej niż 3–:-4 m wzdłuż osi kanału. Jako wytyczną dokładności pomiaru wysokości przyjmuje się wielkość ± 0,5 mm. Z podobną starannością musi być również wyznaczona (przed murowaniem) oś kanału. [przypisy: gazeta malborska, fansuld, budimet gorlice ]

Powiązane tematy z artykułem: budimet gorlice fansuld gazeta malborska