Magazyn architektoniczny : Urban Park of Palouriotissa Trzecia nagroda w konkursie / Groundlab + Clara Oloriz

Widok centrum środowiskowego / kino otwarte.
Groundlab Koncepcja parku opiera się na istniejących i tradycyjnych tarasach Cypru, a dokładniej Latsii.
Te tarasy pozwalają nie tylko na zarządzanie stokiem i wodą, ale łączą program projektu, jako centrum środowiskowe, z jego projektowaniem przestrzennym.
Konsolidując istniejące tarasy, które definiują konfigurację parku, tarasy generują nierozerwalną relację przestrzenną pomiędzy działaniami parku, krajobrazem i widokami.
Ponadto tarasy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby minimalna ilość ziemi była przenoszona, a osoby o ograniczonej sprawności ruchowej będą miały łatwy dostęp.
Tarasy są również podstawą zrównoważonego systemu gospodarki wodnej, niezbędnego do utrzymania parku w klimacie śródziemnomorskim, który zbiera deszczówkę z dachów; zimą traktuje on wodę używaną w budynkach poprzez naturalny system mokradeł i rozprowadza ją poprzez odwadnianie, tworząc przyjemny i naturalny krajobraz dla mieszkańców Latsian.
To sprawia, że jest ona nie tylko zrównoważona, ale także ekologicznie atrakcyjna dla ptaków BIRDS, których szlaki migracyjne przechodzą co roku przez Cypr i sąsiadujący Park Narodowy Athalassa.
Plan główny .
Groundlab W ten sposób wspomniane tarasy stają się punktami widokowymi i balkonami dla ludzi do obserwowania ptaków i krajobrazu miasta.
Tak więc intymna relacja między tarasami, mokradłami, ptakami i ludźmi to: infrastruktura (zarządzanie wodą i zboczem), zrównoważony (wspomaganie utrzymania parku), ekologiczny / ekologiczny (tworzenie gniazda dla migrujących ptaków), kulturowy (zachowanie lokalnych materiałów, technik sadzenia i tarasowania) i społecznych (tworzenie otwartych przestrzeni dla ludzi do gromadzenia się wokół działań obserwacyjnych ptaków).
Od architektów.
brief: Park został zaprojektowany tak, aby mógł ewoluować i konsolidować się z upływem czasu, aby spełnić ograniczenia budżetowe określone w briefie.
Pierwszy etap ma na celu stworzenie ram dla niego poprzez podstawowe i niezbędne prace ziemne, takie jak konfiguracja ścieżek, konsolidacja tarasów, prace wykopaliskowe i ślad budynków.
Obszar ten stanowi 1/3 powierzchni parku, ponieważ 2/3 będzie utrzymywane w stanie istniejącym.
.
1/3 wyznaczy podstawowy układ ewolucji parku i będzie można go używać od pierwszego dnia.
Drugi etap będzie obejmował budynki wraz z gospodarką wodną i będzie konsolidował istniejącą roślinność i drzewa, delegując nowe nasadzenia do zarządzania restauracją i programami edukacyjnymi.
W ten sposób projekt zapewnia podstawową strukturę, która ma zdolność do wzrostu i obejmuje społeczność oraz zarządzanie parkiem w jego projekcie, aby obniżyć koszty jego realizacji.
Widok z Centrum Ekologicznego.
Groundlab Budynki.
programy stanowią podwójny przedłużenie parku.
Z jednej strony, przestrzennie, funkcjonują jako kontynuacja tarasów i dróg z dostępnymi dachami, aby kontemplować krajobraz, az drugiej strony, pod względem ich działania, działają jako mechanizm gromadzący wodę deszczową na dachach.
Po użyciu woda przechodzi przez system oczyszczania w trzech fazach: pierwotna oczyszczalnia w budynkach, wykorzystująca straty do wytwarzania energii jako biopaliwa, a następnie ta obróbka jest kontynuowana w parku przez pierwotne i wtórne mokradła, które mają być używane do nawadniania.
W ten sposób krajobraz staje się wzajemnym przedłużeniem zrównoważonego systemu zarządzania wodą, który odchodzi od budynków i kończy się nawadnianiem roślin.
Ogólny widok na park.
Groundlab Główny budynek służy jako wejście, które łączy różne punkty dostępu do miejsca z parkiem na dwóch różnych poziomach.
Dystrybucja centrum środowiskowego (KPP) jako nachylona promenada – odpowiednia dla osób niepełnosprawnych – pozwala odwiedzającym uzyskać dostęp do tarasu restauracji, aby podziwiać widoki i usiąść naprzeciwko całego parku.
Stamtąd konfiguracja przestrzenna sekcji restauracji poniżej prowadzi zwiedzającego do górnego dachu centrum środowiskowego, które jest najwyższym punktem, z którego można przeoczyć park.
Fakt, że objętość KKP jest stopniowo podnoszona z ziemi, tworzy pod nią bardzo świeżą i zacienioną przestrzeń, która służy jako bar na świeżym powietrzu i miejsce do siedzenia w restauracji.
Połączenie między pomieszczeniami KPP, tarasem i wejściem od Ramię tylne budynku stanowi przestrzeń wystawiennicza i hol wejściowy, w którym łączą się wszystkie trasy.
Podsumowując, wolumetryczna konfiguracja KPP i budynku restauracji generuje połączenia i deptaki od parku i ulic Latsia, a także taras widokowy w najwyższym punkcie parku i zacienione obszary pod nim.
Co więcej, jego relacja z kinem plenerowym pozwala na stworzenie placu schodkowego
[więcej w: luxmed dentysta, budimet gorlice, malowanie podbitki ]

Powiązane tematy z artykułem: budimet gorlice luxmed dentysta malowanie podbitki