Kwatery wiejskie w Polsce wykorzystywane sa dla potrzeb turystyki i wypoczynku mniej wiecej od stu lat

Kwatery wiejskie w Polsce wykorzystywane są dla potrzeb turystyki i wypoczynku mniej więcej od stu lat. Zwyczaj wyjazdu na wieś przybrał większe rozmiary w okresie międzywojennym. Tysiące rodzin urzędniczych czy lepiej zarabiających robotników wyjeżdżało w okresie letnim na tzw. letniska, mieszkając w prywatnych mieszkaniach rolników, często również żywiąc się u właścicieli kwater. Pozostałością z tego okresu są liczne ośrodki letniskowe w okolicach Warszawy, Łodzi, Poznania, a także na Podhalu, w Beskidzie Śląskim i na Wybrzeżu. W dostępnych materiałach statystycznych GUS-u i innych nie ma danych dotyczących ruchu letniskowego. Brak także w pełni wiarygodnych informacji odnośnie bazy noclegowej na wsi. Powszechna jest niezgodność danych zaczerpniętych z różnych źródeł. Nierzadkie są przypadki, kiedy informacje uzyskane z tej samej instytucji, lecz w różnych okresach, są ze sobą sprzeczne. Brak również danych odnośnie liczby is tniejących i powstających budynków mieszkalno-letniskowych na terenach wiejskich. Służba architektoniczno budowlana nie wydziela tego typu budynków w swojej sprawozdawczości dotyczącej ruchu budowlanego. Należy p odkreślić, że po raz pierwszy liczbę miejsc noclegowych w kwaterach prywatnych na wsi starano się uchwycić w Narodowym Spisie Powszechnym 1970 r. W niniejszej pracy oparto się przede wszystkim na tych danych, chociaż jak to potwierdziły badania terenowe wykazują one również niezgodności są, bowiem zaniżone. Aktualnie wieś polska nie dysponuje jeszcze bazą noclegową o odpowiednim standardzie, choć potencjalnie jest w stanie przyjąć znaczną liczbę turystów wczasowiczów. Standard wiejskiej bazy noclegowej podnosi się powoli. W 1950 r. w wodociąg wyposażonych było ok. 2,0 % mieszkań, a we posiadało ok. 1,0%; w 1970 r. wodociąg miało 11,7% mieszkań, zaś wc – 5,1 %. Jak wynika z Narodowego Spisu Powszechnego z 1970 r., polska wieś dysp onuje ogółem 330 tysiącami zarejestrowanych miejsc noclegowych. Najwięcej jest miejscowości, w których istnieją kwatery prywatne, jednakże w stosunku do ogółu miejscowości wiejskich w kraju (ponad 46 tys.) liczba ta nie jest imponująca. [przypisy: huta szkła tur, biameditek, lambud białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: biameditek huta szkła tur lambud białystok