Krycie dachów

Krycie dachów i ich odwodnienie Jak już wspomniano w punkcie tego rozdziału, spadek dachu jest między innymi uzależniony od rodzaju pokrycia. Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli sam materiał jest szczelny i sposób jego ułożenia również zapewnia dużą szczelność pokrycia, to nachylenie połaci może być małe. Jeżeli natomiast materiał nie zapewnia szczelności pokrycia, to wodę deszczową należy odprowadzić z dachu jak najszybciej, czyli nadać mu odpowiednio duży spadek. Do pokryć szczelnych należy pokrycie papą i blachą, do pokryć nieszczelnych, wymagających dużego spadku dachu – pokrycie dachówką i płytami azbestowo-cementowymi. Z rodzajem pokrycia wiąże się ściśle rodzaj i sposób wykonania podkładu. Podkład, na którym układamy pokrycie, musi być zależnie od rodzaju pokrycia mniej lub bardziej sztywny lub szczelny, aby nie nastąpiło zniszczenie pokrycia lub też załamywanie lub fałdowanie jego powierzchni. Im bardziej wiotki i mniej wytrzymały jest materiał kryjący, tym bardziej szczelny i sztywny musi być dany pod niego podkład. 7. 1. [podobne: poliuretan olkusz, lambud białystok, jakubas bus ]

Powiązane tematy z artykułem: jakubas bus lambud białystok poliuretan olkusz