KROTKA CHARAKTERYSTYKA BADANYCH MIEJSCOWOSCI

KROTKA CHARAKTERYSTYKA BADANYCH MIEJSCOWOSCI . 1. SULĘCZYNO Wieś położona w południowo-zachodniej części powiatu kartuskiego, w rejonie Szwajcarii Kaszubskiej. Ma duże walory krajoznawcze i turystyczne: zróżnicowaną rzeźbę terenu, jeziora o dogodnych i malowniczych brzegach oraz duże kompleksy lasów iglastych w bezpośrednim sąsiedztwie. Wieś otaczają jeziora: Węgorzyno, Mausz, Guścierz Duży, Guścierz Mały i Gowetlińskie. Wody jezior są czyste i rybne. Deniwelacje terenu w okolicach Sulęczyna dochodzą do 50 m (160-210 m n.p.m.) . Największe bogactwo i jednocześnie atrakcję stanowią lasy i jeziora, których powierzchnia zajmuje 45% całości powiatu. Sulęczyno jest wsią o zabudowie zwartej, według kryteriów stosowanych w planowaniu przestrzennym jest jednostką podstawową. Wieś liczy 549 mieszkańców (NSP 1970 r.) ze źródeł pozarolniczych utrzymuje się 69,2% ludności. Na 97 gospodarstw rolnych połowa jest o powierzchni powyżej 2 ha. Przeci tna powierzchnia gospodarstw wynosi 7,75 ha. Gleby V i VI klasy stanowią 96% ogółu użytków rolnych. W wodociąg wyposażonych jest 20,5% mieszkań, w wc – 14,7%. Na 1 budynek mieszkalny przypada 5,5 izby. Przeciętna liczba osób na izbę wynosi 1,07, a powierzchnia użytkowa na 1 osobę – 14,8 m2. Wieś jest dobrze zagospodarowana. Znajdują się tu: GRN, ośrodek zdrowia, poczta, punkt apteczny, izba porodowa, sap, nadleśnictwo, leśnictwo, szkoła podstawowa, przedszkole, biblioteka, kino, 5 sklepów, restauracja, cukiernia, posterunek MO, OSP, parking. W rejonie wsi zlokalizowanych jest 13 ośrodków wypoczynkowych różnych instytucji i 1 ośrodek campingowy kategorii na 300 miejsc POSTiW w Kartuzach. W zatrudnieniu ludności wsi dominują usługi. Drogi są w dobrym stanie, komunikacja dogodna, bezpieczny dostęp do jezior. [hasła pokrewne: castorama deski, deska tarasowa castorama, fansuld ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama deski deska tarasowa castorama fansuld