Jak wykazaly badania IGM-u prowadzone w 1972 r

Jak wykazały badania IGM-u prowadzone w 1972 r. liczba miejscowości, w których praktykuje się wynajmowanie kwater prywatnych, jak i liczba miejsc noclegowych jest w rzeczywistości większa. Można jednak stwierdzić, że baza noclegowa w miejscowościach wiejskich jest dosyć uboga. Wynika to, rzecz jasna, z ogólnej sytuacji mieszkaniowej na wsi, a także z braku w większości regionów tradycji przyjmowania turystów. Z wyjątkiem kilku rejonów ogranicza się to, co najwyżej do bliższej lub dalszej rodziny, przyjeżdżającej na urlop z miasta. Rozmieszczenie wiejskiej bazy turystyczne] jest bardzo nierównomierne. Ponad połowa miejsc noclegowych w kwaterach prywatnych znajduje się w dwóch województwach: krakowskim i koszalińskim. Na samo woj. krakowskie przypada prawie 40% całej bazy. Ponad 41 % prywatnej bazy woj. krakowskiego skoncentrowane jest w powiecie nowotarskim, 17 % w żywieckim, 10% w limanowskim i 9 % w nowosądeckim. Jeszcze większa jest koncentracja p rywatnej bazy noclegowej w woj. koszalińskim, gdzie prawie cała baza (ponad 91 %) znajduje się w trzech powiatach nadmorskich: Kołobrzeg, Koszalin i Sławno, podczas gdy na przepięknym Pojezierzu Drawskim nie ma prawie wcale miejsc noclegowych. Podobnie jest w woj. gdańskim i szczecińskim. Znikomą bazą prywatnych kwater w miejscowościach wiejskich dysponują województwa: opolskie, lubelskie, poznańskie i zielonogórskie. Na 317 powiatów wiejskich 154 me posiadają zupełnie miejsc noclegowych w kwaterach prywatnych. Natomiast powyżej 1 tys. miejsc noclegowych znajduje się zaledwie w 17 powiatach. Z pewnością znacznie więcej miejscowości ma odpowiednie warunki naturalne, aby przyjmować turystów należy tylko odpowiednio wykorzystać ich walory. Nie wszędzie celowa jest budowa hotelu czy schroniska, dlatego rozwój prywatnej bazy noclegowej wymaga odpowiedniej polityki państwa. [więcej w: fansuld, budimet gorlice, huta szkła tur ]

Powiązane tematy z artykułem: budimet gorlice fansuld huta szkła tur