ciezar rurociagu jest mniejszy niz wypór wody

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn wykop, w którym ułożono rury, zostanie zatopiony na pewną głębokość, to ułożony i uszczelniony odcinek kanału (2. zabezpieczeniem pokrywą na końcu) może spłynąć, ponieważ ciężar rurociągu jest mniejszy niż wypór wody. W takim wypadku następuje uszkodzenie lub nawet zniszczenie złącz rur oraz zamulenie kanału na długim odcinku. Aby zapobiec takiemu spłynięciu, należy codziennie, przed ukończeniem robót zasypać ułożone rury do takiej wysokości, aby ciężar znajdującego się nad nimi gruntu nie pozwolił na opisane uszkodzenie. Zasypkę gotowego kanału z rur kamionkowych należy prowadzić w sposób opisany w rozdz. 7, czyli ziemią rozdrobnioną, suchą, dobrze ubijając grunt zasypki warstwami ok. 29 cm. Szczególnie należy zwracać uwagę na to, aby w gruncie zasypki nie było kamieni lub innych ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury. [przypisy: gazeta malborska, jakubas bus, biameditek ]

Powiązane tematy z artykułem: biameditek gazeta malborska jakubas bus