Budownictwo i architektura : Propozycja mieszkania dla projektu przeciwko żywiołom / Triple O Studio

Dzięki uprzejmości Triple O Studio Ta propozycja projektu mieszkaniowego dla Design Against the Elements pochodzi z Triple O Studio w Indiach.
Odzwierciedla skalę architektury kontekstowej poprzez radykalne innowacje w metodach budowania, zachowując jednocześnie wrażliwość na kontekst w przestrzennej organizacji projektu.
Więcej o tym projekcie po przerwie.
Zgodnie z tradycyjnym stylem życia miejscowej ludności, architekci dostosowali nowoczesne pojęcie indywidualnych mieszkań do działania w oparciu o koncepcję dzielenia się, życia i wzrostu społeczności.
Zamiast optymalizować zachodnią koncepcję prywatności i indywidualizmu, Triple O Studio zwróciło się do przestrzennej organizacji architektury, aby zmaksymalizować społeczną pojemność swoich mieszkańców.
Dzięki uprzejmości Triple O Studio Bamboo i materiałów dostępnych lokalnie zostaną wykorzystane do budowy.
Lokalna siła robocza, tradycyjne metody budowania i układy wnętrz oraz szczegóły zostaną wykorzystane do zrozumienia lokalnych potrzeb i sposobów życia.
Korzystanie z lokalnie dostępnych materiałów z lokalnym zestawem umiejętności znacznie obniża koszty projektu.
Projekt ogranicza także do minimum wypełnianie i wydobywanie ziemi, aby zachować naturalne zasoby terenu.
Dzięki uprzejmości Triple O Studio Podstawową zasadą jest uproszczenie projektu budowlanego i rozwiązań w zakresie konstrukcji, usług, infrastruktury i estetyki.
Tak więc, na przykład, usługi przepływają wzdłuż naturalnego konturu miejsca do najniższego punktu, w którym szara woda i czarna woda są traktowane do ponownego wykorzystania.
Korzystanie z tego, co byłoby przestrzenią na tarasie na przeciętnym budynku, ponieważ główna przestrzeń dla towarzyskości i działalności gospodarczej również znacznie zmniejsza koszt stworzenia nowej terra firma.
Cały taras służy do zbierania wody deszczowej, z której można korzystać przez cały rok.
Dzięki uprzejmości Triple O Studio Komercyjne i społeczne działania są umieszczone na niższych poziomach wzdłuż tych głównych arterii, aby jeszcze bardziej poprawić życie na tych ulicach.
Położenie ulic może przez pewien czas oferować możliwość łączenia się z innymi ulicami wokół obiektu, takimi jak Paraiso.
Klatka schodowa łączy ulicę Paraiso z nową topografią stworzoną przez strukturę.
Łączy to skalę pieszą bezpośrednio z witryną.
Dla osób z trudnościami w wchodzeniu, a także dla osób niepełnosprawnych, dostępny jest pojedynczy podnośnik umożliwiający dostęp do konstrukcji wzdłuż Paraiso.
Ponieważ projekt jest wzdłuż jednej płaszczyzny, podnośnik jest wydajnym dodatkiem, który może przez pewien czas okazać się wartościowy i lukratywny dla tego miejsca.
Dzięki uprzejmości Triple O Studio Świętując społeczność i aktywność społeczną, projekt rozwija się i rozpowszechnia poprzez wspólne przestrzenie rozmieszczone w całym serwisie.
Wspólne przestrzenie są wszystkich skal od wspólnych drzwi i okien w skali jednostki, wspólne korytarze ruchu i balkony skali podłogi, społeczności, przestrzeni społecznej i handlowej na nowej topografii na najwyższym poziomie.
Udogodnienia dla społeczności, takie jak duża hala wielofunkcyjna, szkoła gry, parki i tereny, zostały zapewnione w odpowiednich miejscach na terenie, z uwzględnieniem wysokości konturu, sił przyrody i sił miejskich.
Dzięki uprzejmości Triple O Studio Architekt: Triple O Studio Lokalizacja: Chennai, Indie Zespół projektowy: Ale Pacheco Diéguez, Anupriya Subbian, Matteo Zerbi, Urbano Jiménez Guerrero, Tahaer Zoyab
[więcej w: biameditek, huta szkła tur, poliuretan olkusz ]

Powiązane tematy z artykułem: biameditek huta szkła tur poliuretan olkusz