Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie Pokrycie blaszane Wystające ponad dach kominy obrabia się blachą cynkową za pomocą kołnierzy, połączonych szczelnie z powierzchnią zewnętrzną komina i warstwą izolacyjną pokrycia. przedostawaniu się spływającej po ścianach komina pionową blachę kołnierza podsuwa się w specjalnie w tym celu utworzona podcięcie bocznych ścianek komina, zwane wydrą. Mury ogniochronne (mury ogniowe) pokrywa się blachą zarówno z wierzchu, jak i z boków od strony dachu. Pokrycie z wierzchu może być poziome lub z niewielkim spadkiem w kierunku dachu. Od strony zewnętrznej muru ogniowego daje się tzw. Continue reading „Obróbki blacharskie”

Odwodnienie dachów

Odwodnienie dachów Każdy dach wymaga odwodnienia, ponieważ woda spadająca wprost z okapu dachu może nawet przy lekkim wietrze spowodować silne zawilgocenie ścian i fundamentów budynku. Urządzeniami do właściwego odprowadzania wód opadowych z dachu są rynny i rury spustowe. Zależnie od sposobu ustawiania lub zawieszania rynien do okapu można je podzielić na trzy zasadnicze typy: na rynny wiszące, stojące i leżące. Rury spustowe wykonuje się o przekroju poprzecznym kolistym lub kwadratowym, zwykle z blachy cynkowej. Średni przekrój rury nie może być węższy niż 10 cm. Continue reading „Odwodnienie dachów”

Normy zuzlowe

Produkt końcowy. Normy żużlowe: PN-54(B-23001 – Żużel wielkopiecowy kawałkowy budowlany PN-54/B-06731 – Żużel wielkopiecowy kawałkowy drogowy. Badania techniczne. PN-54/B-23004 – Żużel wielkopiecowy kawałkowy drogowy.
Klinkier drogowy.
Charakterystyka ogólna klinkieru Klinkierem nazywamy sztuczny materiał kamienny w kształcie prawidłowych prostopadłościanów, podobnych do cegły ceramicznej, uzyskiwany z gliny drogą wypału, aż do stanu spieczenia (sklinkrowania). Klinkier odznacza się charakterystycznym metalicznym dźwiękiem 1) przy uderzeniu, świadczącym D zwięzłości i twardości masy klinkierowej, Klinkier ceramiczny znajduje prócz drogownictwa zastosowanie w wielu innych dziedzinach techniki budowlanej, jak do układania podłóg, zwłaszcza odpornych na działanie czynników agresywnych, do fundamentów, do celów hydrotechnicznych, wykładzin i szeregu innych robót o charakterze specjalnym, jak np. Continue reading „Normy zuzlowe”

Urzadzenia pomiarowe do gazu w celu dokonania pomiaru zuzytego gazu, co stanowi podstawe do rozliczen miedzy uzytkownikiem a gazownia, instalacje gazowe wyposaza sie w tzw. gazomierze

Urządzenia pomiarowe do gazu w celu dokonania pomiaru zużytego gazu, co stanowi podstawę do rozliczeń między użytkownikiem a gazownią, instalacje gazowe wyposaża się w tzw. gazomierze, tj. liczniki gazu. Bywają one różnych konstrukcji. Ogólnie biorąc gazomierze dzieli się na: a) 0bjętościowe – mierzące objętość przepływającego gazu mogą to być przy tym gazomierze mokre (wodne lub olejowe) jako dokładne, używane nieraz w laboratoriach itp., lub gazomierze suche (zwykłe, przeciążalne, automaty, obrotowe, skrzydełkowe) instalowane najczęściej w budynkach mieszkalnych; b) przepływowe (różnicowe), przy których ilość gazu ustala się na, podstawie różnicy ciśnienia i prędkości przepływu; c) przepływowo – obojętościowe, które służą do pomiarów wielkich ilości gazu (np. Continue reading „Urzadzenia pomiarowe do gazu w celu dokonania pomiaru zuzytego gazu, co stanowi podstawe do rozliczen miedzy uzytkownikiem a gazownia, instalacje gazowe wyposaza sie w tzw. gazomierze”

Bezposredni wplyw na liczbe wynajmowanych pokoi maja podatki od pokoi wynajmowanych przez osoby prywatne

Bezpośredni wpływ na liczbę wynajmowanych pokoi mają podatki od pokoi wynajmowanych przez osoby prywatne. W świetle obecnych przepisów osoby wynajmujące do 3 pokoi, a w miejscowościach uzdrowiskowych, turystycznych i letniskowych również większą ich izbę (Seonowo), które normalnie zajmowane są przez właściciela na własne potrzeby – nie muszą uzyskiwać zezwolenia na wynajem. Wpływy uzyskane za wynajmowanie pokoi na kwatery turystyczne są objęte podatkiem od wynagrodzeń. Wyjątek stanowią osoby będące płatnikami podatku obrotowego lub dochodowego z innego tytułu. Opodatkowaniu nie podlega ta część wpływów, która stanowi koszty własne wynajmującego poniesione na przygotowanie kwatery, zużycie sprzętu i urządzeń, remonty, naprawy itp. Continue reading „Bezposredni wplyw na liczbe wynajmowanych pokoi maja podatki od pokoi wynajmowanych przez osoby prywatne”

KROTKA CHARAKTERYSTYKA BADANYCH MIEJSCOWOSCI

KROTKA CHARAKTERYSTYKA BADANYCH MIEJSCOWOSCI . 1. SULĘCZYNO Wieś położona w południowo-zachodniej części powiatu kartuskiego, w rejonie Szwajcarii Kaszubskiej. Ma duże walory krajoznawcze i turystyczne: zróżnicowaną rzeźbę terenu, jeziora o dogodnych i malowniczych brzegach oraz duże kompleksy lasów iglastych w bezpośrednim sąsiedztwie. Wieś otaczają jeziora: Węgorzyno, Mausz, Guścierz Duży, Guścierz Mały i Gowetlińskie. Continue reading „KROTKA CHARAKTERYSTYKA BADANYCH MIEJSCOWOSCI”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Aktualizacja: Glasgow School of Art / Steven Holl

Dzięki uprzejmości Steven Holl Architects Plany nowego budynku Glasgow School of Art, zaprojektowanego przez Steven Holl Architects we współpracy z JM Architects, uzyskały w tym tygodniu zgodę komitetu planowania Glasgow City Council.
Przygotowania do budowy zaplanowano na lato tego roku, a prace nad nowym budynkiem będą następować natychmiast, a budowa potrwa około dwóch lat.
Ten pięciopiętrowy budynek mieści się dokładnie naprzeciwko mistrzowskiego budynku Glasgow School of Art Charlesa Rennie Mackintosha.
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze wsparcia Komitetu Planowania Rady Miejskiej Glasgow.
Wierzymy, że nowy budynek będzie ekscytującym dodatkiem do Glasgow School of Art i zapewni inspirujące środowisko dla studentów i społeczności ,. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Aktualizacja: Glasgow School of Art / Steven Holl”

Budownictwo i architektura : (fer) studio Inglewood Plan

Dzięki uprzejmości przygotowanego przez studio studio projektu głównego dla miasta Inglewood ma nie tylko ożywić słabo wykorzystaną ulicę handlową, ale także zapewnić regionalną tożsamość, kulturalne i komercyjne mieszane zastosowania i połączenia transportowe, w tym dostęp do nadchodzi Expo Light Rail.
Plan ma na celu zapewnienie odpowiedniego połączenia ekologicznego i innowacyjnego projektu przy jednoczesnym ulepszeniu istniejącej już ulicy przyjaznej dla pieszych, obsadzonej plantacjami i zabytkowymi budynkami.
– Nikt nie wie o Market Street, ale ma już infrastrukturę, która ma być czymś wyjątkowym.
powiedział Doug Pierson dyrektor (fer) studio.
W miniony weekend (fer) studio podzieliło się swoimi najnowszymi i dalej rozwijanymi iteracjami projektowymi dla korytarza Market Street. Continue reading „Budownictwo i architektura : (fer) studio Inglewood Plan”