Przy niedostatecznej ilosci topników klinkier musi byc wypalany w bardzo wysokiej temperaturze

Przy niedostatecznej ilości topników klinkier musi być wypalany w bardzo wysokiej temperaturze, co powoduje przechodzenie szkieletu kwarcowego w trydymit i krystobalit. Następstwem tego jest osłabienie własności mechanicznych samego S:ziklieletu, a co za tym idzie i klinkieru. Klinkier zawierający większą ilość ziarn krystobalitu jest bardzo wrażliwy na zmiany temperatury i często pęka przy studzeniu, szkliwo zaś wytworzone w wysokich temperaturach ma bardzo kwaśny charakter, co utrudnia jego rekrystalizację i powoduje kruchość klinkieru. Wobec niedostatecznej ilości szkliwa, duża ilość wolnych przestrzeni wewnętrznych nie zostaje zapełniona, co przyczynia się do zwiększenia nasiąkliwości i obniżenia własności mechanicznych klinkieru. Przy nadmiernej ilości składników szkliwotwórczych następuje w czasie wypału energiczne rozpuszczanie się w szkliwie składników szkieletotwórcznych, co powoduje zwężenie się zakresu temperatur klinkieryzacji nieraz do kilkunastu stopni. [patrz też: schody spocznikowe, drzwi przesuwne w ścianie, domy w stylu kanadyjskim ]

Powiązane tematy z artykułem: domy w stylu kanadyjskim drzwi przesuwne w ścianie schody spocznikowe