Przeznaczenie i wielkosc pomieszczen

W domach mieszkalnych o układzie dwutraktowym, nie wyposażonym w dźwigi osobowe liczba mieszkań dostępnych z jednego spocznika klatki schodowej powinna wynosić minimum 3 z tym, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się 2. W domach mieszkalnych wyposażonych w dźwigi liczba mieszkań dostępnych z jednego spocznika nie może być mniejsza niż 4. W domach mieszkalnych o układzie korytarzowym liczba mieszkań obsługiwanych jedną klatką schodową jest uzależniona od zachowania odległości od klatki schodowej, ustalonych przepisami ustawy budowlanej, Przeznaczenie i wielkość pomieszczeń. Pokój tzw. dzienny jest to największy pokój w mieszkaniu przeznaczony do odpoczynku, pracy domowej i spożywania posiłków. Minimalną szerokość pokoju dziennego ustala się na 3 m z tym, że co najmniej przy jednej ze ścian bezokiennych powinna być nieprzerwana część ściany długości nie mniejszej niż 2,5 m. [przypisy: amicar wrocław , jakubas bus , poręka na wekslu ]

Powiązane tematy z artykułem: amicar wrocław jakubas bus poręka na wekslu