Postepujaca urbanizacja i uprzemyslowienie powoduja, ze coraz wieksza liczba ludnosci zamieszkuje miasta duze i srednie

Postępująca urbanizacja i uprzemysłowienie powodują, że coraz większa liczba ludności zamieszkuje miasta duże i średnie. Ludność tych miast traci bezpośredni kontakt z naturalnym środowiskiem. W warunkach życia miejskiego wypoczynek jest niezbędnym czynnikiem prawidłowego rozwoju organizmu oraz regeneracji sił psychicznych i fizycznych człowieka. Również wzrost przeciętnej zamożności społeczeństwa oraz rosnącą ilość wolnego czasu, którą można przeznaczyć na różne formy rekreacji, powodują dynamiczny wzrost zapotrzebowania na miejsca wypoczynkowe. Za rosnącymi potrzebami nie nadąża budowa nowych schronisk, hoteli, moteli, ośrodków zakładowych, domów FWP. Prof. dr Z. FiIipowicz w przemówieniu wygłoszonym na posiedzeniu Sejmu PRL w dniu 7.VI.1972 r. podaje, że mimo wielkich wysiłków GKKFiT oraz podległych mu jednostek, z wielkim trudem możemy obsłużyć zaledwie 50% całości ruchu turystycznego i wypoczynkowego. Ponadto 80% tego ruchu koncentruje się w okresie 90 dni – od czerwca de września. Oprócz tego na krajowym rynku turystycznym zgłaszają swoje potrzeby również turyści zagraniczni, których w roku 1971 było prawie 1,9 mln, w tym z NRD – 537 tys. W tej sytuacji należy szukać rezerw, jakie tkwią w prywatnej bazie noclegowej na wsi. Urlop w zagrodzie chłopskiej jest popularny w krajach znacznie zamożniejszych niż Polska. Na przykład szacuje się, że w NRF z tej fermy wypoczynku korzystać będzie ok. 6 mln rodzin, zwłaszcza z małymi dziećmi [przypisy: fansuld, lambud białystok, pasta do podłogi ]

Powiązane tematy z artykułem: fansuld lambud białystok pasta do podłogi