Po ulozeniu rur nalezy przystapic do wykonania polaczen styków

Po ułożeniu rur należy przystąpić do wykonania połączeń styków . Rury kamionkowe mają połączenia kielichowe; kielichy te uszczelnia się za pomocą sznura smołowanego, dobrze ubitego na dnie kielicha oraz przez zalanie pozostałej głębokości kielicha mieszaniną smoły pogazowej i paku lub bitumem, specjalnie przygotowanym do tego celu. Można też uszczelniać kielichy rur kamionkowych kitem bitumicznym. W gruncie nawodnionym większą szczelność połączenia osiąga się przez dodatkowe obłożenie złącza gliną plastyczną. Zalewanie spoin gorącą smołą lub bitumem należy wykonywać tak. aby nie dopuścić do powstawania przerw w uszczelnieniu. Najprostszą metodą, stosowaną do rur o średnicy do 40 cm jest wykonanie wokół uszczelnianego kielicha formy z gliny plastycznej; wlew do tej formy rozdziela: się pośrodku ścianką. Smołę wlewa się z jednej strony, z drugiej strony wlewu obserwuje się, czy smoła wypełniła cały kielich. [patrz też: malowanie podbitki, luxmed dentysta, deska elewacyjna castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: deska elewacyjna castorama luxmed dentysta malowanie podbitki