Kuchnie powinny byc wyposazone w sprzety wbudowane lub dobudowane

Kuchnie należy projektować zasadniczo takiej wielkości, żeby służyły wyłącznie do podstawowych czynności gospodarczych wykonywanych w kuchni. Jako dodatkową funkcję przewidzieć można jedynie spożywanie posiłków w kuchni. W mieszkaniach typu P kuchnię można projektować w formie wnęki lub szafy kuchennej, otwierającej się zasadniczo na pomieszczenie pomocnicze – wyjątkowo mieszkalne. Jako minimalną szerokość (długość ściany okiennej) kuchni ustala się 1,7 m, a kuchni z miejscem do spożywania posiłków 2,40 m. Kuchnie powinny być wyposażone w sprzęty wbudowane lub dobudowane. Niedopuszczalne jest urządzenie wejścia do mieszkania przez kuchnię. W mieszkaniach wyposażonych w trzony kuchenne gazowe lub elektryczne dopuszcza się dojście do kuchni przez pokój. Dopuszcza się w budynkach 3-traktowych lub o wyjątkowo głębokich traktach, za zgodą, projektowanie kuchen oświetlonych pośrednio, pod warunkiem zapewnienia dostatecznej, zgodnej z obowiązującymi przepisami wentylacji i uzyskania istotnych korzyści funkcjonalnych i ekonomicznych. [patrz też: zbrojenie płyty stropowej , akumulacja ciepła , zapotrzebowanie na energię elektryczną ]

Powiązane tematy z artykułem: akumulacja ciepła zapotrzebowanie na energię elektryczną zbrojenie płyty stropowej