Do grupy topników naleza: CaO, MgO, Fe203 oraz alkalia

W przypadku wypału klinkieru z glin zawierających bardzo dużo Ab03, normalny szkielet kwarcowy zastąpiony zostaje masą wiążącą złożoną z mullitu, sylimanitu oraz krzemionki zrekrystalizowanej w postaci trydymitu, lub krystobalitu. Topniki Ogromne znaczenie przy wypale klinkieru mają topniki, to jest minerały lub ich składniki przyczyniające się do wytworzenia w czerepie klinkieru łatwotopliwego szkliwa. Do grupy topników należą: CaO, MgO, Fe203 oraz alkalia. Składniki te muszą być tak dobrane, aby ilość tworzącego się szkliwa była wystarczająca do wypełnienia pustych przestrzeni międzyszkieletowych, następnie aby szkliwo to ulegało łatwej rekrystalizacji oraz aby minerały tworzące się z rekrystalizowanego szkliwa miały wysokie własności mechaniczne. [podobne: castorama deski, gazeta malborska, płyty gipsowo włóknowe ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama deski gazeta malborska płyty gipsowo włóknowe