DLA BUDOWNICTWA MIESZKALNO-PENSJONATOWEGO

DLA BUDOWNICTWA MIESZKALNO-PENSJONATOWEGO . Pierwszym prawnym w sprawie pomocy państwa dla budownictwa mieszkalno-pensjonatowego jest uchwała nr 348 KERM z dnia 4 października 1960 Toku. Z pomocy państwa mogą korzystać osoby fizyczne budujące lub odbudowujące obiekty mieszkalno-pensjonatowe w niektórych miejscowościach o charakterze uzdrowiskowym, turystycznym i wypoczynkowym. Obiektem mieszkalno-pensjonatowym, w rozumieniu powyższej uchwały, jest dom o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 220 m2, z której powierzchnia użytkowa lokalu przeznaczonego na cele mieszkalne właściciela, nie może wynosić więcej niż 85 m2. Wysokość kredytu bankowego na budowę lub odbudowę nie może przekraczać 50% wartości kosztorysowej całości robót budowlanych i instalujących. Maksymalna wysokość kredytu bankowego na jeden dom mieszkalno-pensjonatowy nie może przekroczyć 250 tys. zł Okres spłaty kredytu uzależniony jest od czasu trwania sezonu wypoczynko wo-turystycznego i nie może przekraczać dla obiektów, których część pensjonatowa użytkowana jest: do 5 miesięcy w ciągu roku 20 lat, do 10 miesięcy w ciągu roku 12 lat, przez cały rok 10 lat, [więcej w: biameditek, remondis świnoujście, gazeta malborska ]

Powiązane tematy z artykułem: biameditek gazeta malborska remondis świnoujście