Dach zebrowy

Dach żebrowy oparty na trzech ścianach nośnych. Dach składa się z płyty, żebra i wieńca. W środku dach opiera się na ścianie za pomocą podciągu podpartego słupami. W celu rozłożenia nacisku na większą powierzchnię muru daje się zwykle pod słupami żelbetowe poduszki. W budynkach przemysłowych o większej rozpiętości stosuje się ostatnio cienkościenne konstrukcje dachowe o powierzchniach wichrowatych. Przykładem takiej żelbetowej cienkościennej konstrukcji dachowej jest cienkościenna konstrukcja konoidalna. W budynkach miejskich są powszechnie stosowane dachy żelbetowe z elementów prefabrykowanych, na które składają się żelbetowe płyty o wymiarach 0,50 X 2,0 m i żebra w postaci belek. Zebra, tak samo jak belki stropowe, układa się na murach ze spadkiem w stronę okapu. Na żebra kładzie się na zaprawie płyty. W celu zmniejszenia ciężaru konstrukcji stosuje się płyty z betonu lekkiego, jak żużlobeton lub pianobeton. [podobne: poliuretan olkusz, amicar wrocław, remondis świnoujście ]

Powiązane tematy z artykułem: amicar wrocław poliuretan olkusz remondis świnoujście