Budownictwo i architektura : Urban Park of Palouriotissa Druga wygrana propozycja / ECONOMOU + Georgios Artopoulos

Ch.
Gregoriou, G.
Artopoulos, N.
Metoxis i N.
Skantzouris Aby osiągnąć bardziej całościowy rozwój Latsii, niezbędny jest udział aktywnych społecznie, zmotywowanych kulturowo i chętnych do uczenia się obywateli.
Dlatego ta druga wygrana propozycja ECONOMOU Architekci i inżynierowie + Georgios Artopoulos została zaprojektowana w celu przyjęcia i stworzenia przestrzennie zorganizowanych działań i przeżytych doświadczeń w celu organizacji wspólnych zajęć edukacyjnych i kreatywnych zawodów związanych z lokalnymi zasobami naturalnymi, zawsze dążąc do generowanie nowej, wspólnej tożsamości Latsii.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Gmina Latsia rozwija się dynamicznie w ciągu ostatnich kilku dekad w wyniku intensywnego ponadregionalnego ruchu osób i ludności w obszarze Nikozji na Cyprze.
Ta grupa migrantów prowokuje zmiany demograficzne obszaru, który wymaga planu działania w celu wzmocnienia związków z lokalnym środowiskiem i społecznością.
W jaki sposób takie heterogeniczne grupy jednostek mogą rozwinąć nową, wspólną tożsamość.
W jaki sposób park zawodów może być katalizatorem nawiązywania nowych stosunków między obywatelami, ludnością większej Nikozji i przechodniami / turystami.
.
Ch.
Gregoriou, G.
Artopoulos, N.
Metoxis i N.
Skantzouris Współczesne dyskursy i nowe podejścia do urbanistyki, takie jak urbanistyka krajobrazu, opowiadają się za wkładem parków miejskich w spójność i zrównoważony rozwój naszych miast, a także rolę i wspólne przestrzenie jako znaczące punkty przyciągania dla mieszkańców i turystów w mieście.
jako etapy społeczności, interakcji i wymiany wiedzy.
Przewidujemy, że proponowany park stanie się punktem orientacyjnym w okolicy, która przyciągnie turystów, a jednocześnie stanie się wspólnym zasobem gminy dla promocji nowej tożsamości.
obywatela Latsii.
warunek, który jest warunkiem wstępnym zrównoważonego i holistycznego rozwoju regionu.
.
Ch.
Gregoriou, G.
Artopoulos, N.
Metoxis i N.
Skantzouris Oferując zwiedzającym liczne narracje i doświadczenia, za pomocą alternatywnych i uzupełniających się ścieżek, park został zaprojektowany jako interaktywne i wciągające środowisko, w którym ludzie przekształcają się z biernych gości w aktywni użytkownicy przestrzeni i są zaproszeni do odkrywania, współpracy i zabawy w celu odkrycia i edukacji.
Zamiast angażować jednostki w antagonistyczne gry, oparte na logice wygrywania lub przegrywania, cele naszej proponowanej eksploracji parku wiążą się z poznaniem współczesnego rozumienia ekologii, znaczenia symbiozy dla przyszłości naszego naturalnego środowiska i delikatnych powiązań wszystkich systemy żywe i obojętne.
.
Ch.
Gregoriou, G.
Artopoulos, N.
Metoxis i N.
Skantzouris Mamy nadzieję, że te alternatywne doświadczenia wyrażone przestrzennie przyciągną i utrzymają intensywne zainteresowanie lokalnych społeczności i turystów, przyczyniając się w ten sposób do sukcesu parku i jego powstania jako główny cel edukacji ekologicznej i rekreacji w regionie.
.
Ch.
Gregoriou, G.
Artopoulos, N.
Metoxis i N.
Skantzouris Cyrkulacja w parku jest zorganizowana poprzez sieć ścieżek, które zajmują większość miejsca.
Zaczynając od głównego wejścia do parku (na południe), odwiedzający napotyka dwie możliwe trasy, z których każda ma swoje odrębne cechy i cechy.
Szybka trasa łączy w możliwie najkrótszy sposób wejścia i cztery parkingi z różnymi udogodnieniami oferowanymi w parku, np.
Centrum Informacji o Środowisku, amfiteatr na świeżym powietrzu, kawiarnia-restauracja, obiekty sportowe i plac zabaw .
.
Ch.
Gregoriou, G.
Artopoulos, N.
Metoxis i N.
Skantzouris Powolna trasa, poprzez liczne ścieżki do nauki i rozrywki, oferuje odwiedzającym różne doświadczenia związane z widokiem krajobrazu, ścianami, które ujawniają geomorfologię zmielić i odkryć skamieliny.
utracili dowody martwych ekosystemów hostowanych przez stronę w przeszłości.
które teraz mogą być postrzegane jako ozdoby na ścianach i miejscowe rośliny.
Co istotne, trasa ta stanowi nieodłączną część wizyty edukacyjnej w parku i składa się z trzech przystanków / obszarów zastoju, które wykorzystują różne narracje do zbadania, takie jak woda, skały, ziemia i grzbiet.
.
Ch.
Gregoriou, G.
Artopoulos, N.
Metoxis i N.
Skantzouris Architekci: ECONOMOU Architekci i inżynierowie + Georgios Artopoulos Lokalizacja: Latsia, Nicosia, Cypr Zespół ds.
Projektowania architektonicznego: Gregoriou Charis, Artopoulos Giorgos, Metoxis Nikolas, Skantzouris Nestoras Doradztwo techniczne: Ktori Zaharias, SEISMIC TECH Architektura krajobrazu: Grevenaris Giorgos Projekt oświetlenia: Sevastides Dakis, ARCHTUBE Status: 2nd
[hasła pokrewne: gazeta malborska, pasta do podłogi, jakubas bus ]

Powiązane tematy z artykułem: gazeta malborska jakubas bus pasta do podłogi