Bezposredni wplyw na liczbe wynajmowanych pokoi maja podatki od pokoi wynajmowanych przez osoby prywatne

Bezpośredni wpływ na liczbę wynajmowanych pokoi mają podatki od pokoi wynajmowanych przez osoby prywatne. W świetle obecnych przepisów osoby wynajmujące do 3 pokoi, a w miejscowościach uzdrowiskowych, turystycznych i letniskowych również większą ich izbę (Seonowo), które normalnie zajmowane są przez właściciela na własne potrzeby – nie muszą uzyskiwać zezwolenia na wynajem. Wpływy uzyskane za wynajmowanie pokoi na kwatery turystyczne są objęte podatkiem od wynagrodzeń. Wyjątek stanowią osoby będące płatnikami podatku obrotowego lub dochodowego z innego tytułu. Opodatkowaniu nie podlega ta część wpływów, która stanowi koszty własne wynajmującego poniesione na przygotowanie kwatery, zużycie sprzętu i urządzeń, remonty, naprawy itp. Podatek obliczony jest od kosztów zwanych w przepisach kosztami uzyskania wynagrodzenia. Przepisy określają z góry, że opodatkowaniu podlega 60% przychodów z tytułu wynajmu pokoi turystom. Zwolnione od podatku od wynagrodzeń są przychody, jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza w miesiącu kwoty 550 zł, a osoba wynajmująca jest płatnikiem podatku od wynagrodzeń z innego tytułu. [hasła pokrewne: gazeta malborska, castorama deski, deska elewacyjna castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama deski deska elewacyjna castorama gazeta malborska