Badania prowadzone byly przez autorke w lutym, marcu i kwietniu 1972 roku w powiecie nowosadeckim oraz w czerwcu i lipcu 1972 roku w powiecie kartuskim i puckim

Badania prowadzone były przez autorkę w lutym, marcu i kwietniu 1972 roku w powiecie nowosądeckim oraz w czerwcu i lipcu 1972 roku w powiecie kartuskim i puckim. Badania terenowe polegały na przeprowadzeniu wywiadu według kwestionariusza z właścicielem budynku, w którym wynajmowane są pokoje turystom, wykonaniu inwentaryzacji oraz zdjęć fotograficznych tego budynku wraz z działką. Nazwiska właścicieli budynków mieszkalnych z programem dla letników uzyskano w GRN-iehab u sołtysa. Z uwagi na ograniczone możliwości inwentaryzacyjne, dopiero wówczas wybierano budynki do badań według następujących zasad: a) budynki badane powinny uwzględniać całą rozpiętość spotykanych typów najmniejsze, średnie, największe; b) jeśli pewien typ powtarzał się kilkakrotnie, starano się w miarę możliwości nie inwentaryzować zbyt wielu budynków tego typu. Tego rodzaju dobór nie zapewnia badaniu reprezentatywności, ale nie mogło to być celem przy tak ograniczonej liczbie badanych obiektów. Głównie chodziło o zorientowanie się, takie budynki wznosi ludność na terenach rekreacyjnych i czy są w tym zakresie zróżnicowania terytorialne. II. POMOC PAŃSTWA [patrz też: huta szkła tur, pasta do podłogi, deska tarasowa castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: deska tarasowa castorama huta szkła tur pasta do podłogi