Alkalia w glinie wystepuja przewaznie pod postacia mikli i skalenia

Alkalia w glinie występują przeważnie pod postacią mikli i skalenia. Szkliwo wyłącznie skaleniowo-kwarcowe ma jednak tę wadę, że dość trudno rekrystalizuje i wypalony klinkier jest dość kruchy. Również tlenek wapnia w nieobecności innych wykazuje złe własności. Klinkieryzacja odbywa się w bardzo wysokich temperaturach powyżej 1270°C i często się zdarza, że wypalony klinkier rozpada się na powietrzu. Klinkiery, zawierające jako jedyny topnik FeO i Fe203, wykazują również ujemne własności. Powstające w czasie wypału metakrzemiany żelazawe nie są, jak się zdaje, zbyt trwałe i pod wpływem wilgoci klin- kier żelazisty traci szybko znaczną część pierwotnej wytrzymałości. [podobne: poręka na wekslu, szkłomal, amicar wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: amicar wrocław poręka na wekslu szkłomal